Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Home » Ministarstvo » Ministar Mašić uručio blizu 1200 primjeraka naučne literature univerzitetskim bibliotekama u FBiH
A+ R A-

Ministar Mašić uručio blizu 1200 primjeraka naučne literature univerzitetskim bibliotekama u FBiH

DSC 0466U okviru redovnih programa podrške izdavanju i otkupu referentne naučne literature i visokoškolskih udžbenika, federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić uručio je danas, 14.01.2015. godine, u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH u Sarajevu, svim univerzitetskim bibliotekama na području Federacije BiH komplete enciklopedijske, naučne i visokoškolske literature.

Riječ je o kontinuiranom projektu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke kojim se želi dodatno poboljšati bibliotečki fond svih visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, a ovaj put je dodijeljeno blizu 1200 primjeraka aktuelnih naučnih i referentnih izdanja, odnosno ukupno 123 različita naslova.

„Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je prepoznalo ulogu i značaj izdavačke i bibliotečke djelatnosti u realizaciji složenih reformskih procesa u oblasti nauke i visokog obrazovanja, te je od 2007. godine do danas, u okviru različitih programa podrške, u ove oblasti uloženo više od 2.300.000 KM. Istovremeno je otkupljeno i bibliotekama naučnih i visokoškolskih ustanova uručeno preko 1.700 naslova naučne i univerzitetske literature i referentnih časopisa“, kazao je ovom prilikom federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić.

Naglasio je da biblioteke, kao istinske riznice informacija, posebno doprinose kvaliteti obrazovnog i istraživačkog procesa, kao i nastavnom i naučno-istraživačkom radu kako studenata tako i nastavnog osoblja i saradnika.

Inače, svečanost uručivanja naučne i stručne literature i ove je godine održana u sklopu redovnog, godišnjeg sastanka sa direktorima, odnosno predstavnicima svih šest univerzitetskih biblioteka u Federaciji BiH, a upriličeno je i potpisivanje Ugovora o nastavku funkcioniranja sistema „Registar naučnih institucija, naučnog kadra, naučnih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji BiH“ između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.

Ovo je dokaz višegodišnje uspješne saradnje Federalnog ministarstva i NUB-a, koji će obavljati poslove i zadatke operativnog upravljanja elektronskom bazom podataka te njenog održavanja i ažuriranja, dok će Ministarstvo finansirati funkcioniranje Registra, odnosno redovno održavanje postojećeg hardware-a i software-a, u ukupnom godišnjem iznosu od 21.000 KM.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će i dalje biti pouzdan partner svim obrazovnim i naučnim institucijama na putu ostvarivanja kvalitetnijih uslova rada i realizaciji programa i projekata od zajedničkog interesa za razvoj nauke i brže uključivanje ovih prostora u Evropski istraživački prostor.

FOTO: Edin Šećerbegović/FMON

Suomi