Ministrica

Ministrica: Elvira Dilberović

Biografija

Rođena 24. oktobra 1973. godine u Mostaru.
Završila je Gimnaziju u Mostaru. Diplomirala je 2002. godine na Fakultetu humanističkih nauka na Odsjeku za bosanski jezik i književnost Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
Postdiplomske studije je završila 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Kolegij za lingvistiku, te na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru, Kolegij za lingvistiku.
Odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom Jezičko-stilske osobitosti političkog diskursa (na primjeru printanih medija u BiH 1992-1995).

Od 2002. do 2004. godine radila  kao profesorica bosanskog jezika i književnosti u Gimnaziji Mostar.
Profesorica je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, te vanjski saradnik na Univerzitetu u Zenici. Ovlaštena je profesorica bosanskoga jezika za diplomatski nivo.

Članica Upravnog odbora Vijeća bošnjačkih intelektualaca (VKBI) u Mostaru.
Kao autorica i lektorica učestvovala je u više izdavačkih  projekata iz područja religije, kulture, historije i sociologije. Recenzirala je više udžbenika i naučnih knjiga, te promovirala više naučnih i književnih djela.

Aktivno se služi švedskim i engleskim jezikom.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
dr. Ante Starčevića bb, Mostar
Telefon: +387 36 355-700
Fax: +387 36 355-742
Web: www.fmon.gov.ba
E-mail: info@fmon.gov.ba, kabinet@fmon.gov.ba

 

Djelokrug

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, a koji se odnose na koordiniranje planiranja i aktivnosti u oblasti: predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, pedagoških standarda i prostornih normativa, opreme i nastavnih sredstava predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja; nostrifikacije i ekvivalencije inostranih školskih svjedodžbi i diploma; stručnog obrazovanja i usavršavanja nastavnog osoblja; udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje; implementacije Bolonjskog procesa; naučnoistraživačkog rada na unapređenju odgojno-obrazovnog rada; đačkog i studenskog standarda; razvoja naučno-istraživačke djelatnosti; kordiniranja naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih aktivnosti; razvoja naučnoistraživačkih organizacija; podsticanja fundamentalnih primjenjenih istraživanja; razvoja investicionih tehnologija i kadrova u naučnoistraživačkoj djelatnosti; praćenja inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija; koordiniranja u ostvarivanju prava mladih u oblasti obrazovanja i nauke i druge poslove utvrđene zakonom.

Unutrašnja organizacija Ministarstva:

Obavijesti

 • Ministrica Dilberović uručila nagrade Fondacije Kemal Bakaršić

  24.4.2015.

  I ove su godine, u okviru 27. Sarajevskog sajma knjige, odnosno 11. Međunarodnog susreta bibliotekara slavista u Sarajevu, dodijeljene godišnje nagrade/stipendije Fondacije Kemal Bakaršić. Svečanost je održana u četvrtak, 23.04.2015.godine, a nagrade je uručila federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović, istaknuvši da Ministarstvo, već peti put zaredom, osigurava sredstva za godišnje nagrade Fondacije Kemal Bakaršić.

 • Ministrica Dilberović posjetila Agenciju ONASA

  24.4.2015.

  Generalna direktorica Nezavisne novinske agencije ONASA Elvira Begović primila je u četvrtak, 23.04.2015. godine, u sjedištu Agencije u Sarajevu, federalnu  ministricu obrazovanja i nauke Elviru Dilberović koju je informisala o radu Agencije.

 • Ministrica Dilberović sastala se sa Delegacijom Ministarstva vanjskih poslova Švedske

  21.4.2015.

  Federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović, sa saradnicima, primila je u utorak, 21.04.2015. godine, u Sarajevu, Delegaciju Ministarstva vanjskih poslova Švedske, koja boravi u posjeti Bosni i Hercegovini.

 • Dnevni list: Intervju federalne ministrice obrazovanja i nauke Elvire Dilberović

  21.4.2015.

   Intervju federalne ministrice obrazovanja i nauke Elvire Dilberović.

 • Dnevni avaz: Stavovi novoizabrane federalne ministrica obrazovanja i nauke

  21.4.2015.

  Proces mijenjanja nastavnih planova i programa je složen i dugotrajan posao, a kada ga završimo, prvi puta u FBIH trebao bi biti objavljen sveobuhvatan i cjelovit Okvirni nastavni plan i program za devetogodišnju osnovnu školu, što će doprinijeti kvalitetnijem i ujednačenijem obrazovnom sistemu u FBiH. Kazala je to u razgovoru za „Dnevni avaz“ novoizabrana ministrica obrazovanja i nauke u Vladi FBiH Elvira Dilberović.

Stranica 2 od 3