Utvrđena Lista korisnika dijela prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

rsz_image_teaser-all-res.jpg

Datum obavijesti: 11.06.2021.

Vlada FBiH je na svojoj 268. sjednici, održanoj dana 03.06.2021. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, odobrila raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 493.290 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2020. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.
 
Od tog iznosa je 103.970 KM raspodijeljeno za finansiranje 17 programa i projekta iz oblasti zaštite prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja.
 
Za finansiranje 65 programa i projekata iz oblasti učestvovanja u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki, raspodijeljeno je 389.320 KM.
 
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti će, najkasnije u roku od 30 dana, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava korisnicima, a njihova je obaveza da najkasnije do 31.12.2021. godine ovom ministarstvu dostave izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Rezultati raspodjele sredstava iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću