OBAVJEŠTENJE o raspisivanju Javnog poziva za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke u 2020. godini

javni poziv.jpg

Datum obavijesti: 20/02/2020

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu odobrena su sredstva za finansiranje/sufinansiranje:

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa iz oblasti obrazovanja i nauke za 2020. godinu. Tekst Javnog poziva objavljen je na web stranici Ministarstva www.fmon.gov.ba

Zahtjev za finansiranje/sufinansiranje projekata popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji je moguće preuzeti sa web stranice Ministarstva. Uz popunjen obrazac zahtjeva podnosilac zahtjeva/projekta  dužan je priložiti i svu neophodnu dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog poziva, posebno za svaki program.             

Zahtjev sa svim prilozima  treba poslati na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,      dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, s obaveznom napomenom: za Javni poziv.                         

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva  je  13. 3. 2020. godine.          

Zahtjev koji nije dostavljen u propisanom roku  neće biti razmatran.

Korisnici sredstava (obrazovne, naučne i druge ustanove i pojedinci nosioci projekta) koji za dodijeljena sredstva u prethodnom periodu ovom Ministarstvu nisu dostavili Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava ili u dostavljenom Izvještaju nisu pravdali cjelokupna dobivena sredstva, isti su dužni dostaviti  najkasnije do roka određenog za dostavljanje zahtjeva. U protivnom njihov zahtjev na ovaj Javni poziv neće biti razmatrane, a Ministarstvo će  biti prisiljeno da putem nadležnih organa poduzme odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom,  u  cilju zaštite i namjenskog utroška  dodijeljenih javnih sredstava. Evidencija korisnika sredstava koji nisu dostavili  izvještaj o namjenskom utrošku sredstava  je objavljena  na web stranici Ministarstva.

Sredstva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu sa Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava  tekućih transfera utvrđenih Budžetom  Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke („Službene novine Federacije BiH“, broj  10/20).

Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za 2020 godinu.